Dette output relaterer sig til definitionen for en valid og reproducerbar aktiv, PBL læringsmetode baseret på IKT værktøjer og dets implementering i gymnasier og på erhverveskoler. Dokumentet adresserer tre forskellige niveauer: det institutionelle, det pædagogiske og det teknologiske. Det første niveau relaterer til udviklingen af guidelines for skoleledere til systematisk at anvende aktiv læring på deres skoler, det andet niveau relaterer den pædagogiske support til lærere og den indvirkning det har på curriculum, og det tredje niveau relaterer sig til de tekniske krav til at understøtte anvendelsen af aktiv læring på skoler.


Output 1. Aktiv Lærings Behovs Kortlægning

For at designe en Aktiv Lærings Metode, har det være nødvendigt at analysere den nuværende situation i partnerlandene, med hensyn til læringsmetoder og værktøjer, lærer og studenterbehov og skolebetingelser for at anvende metoden på skolerne. Den følgende rapport præsenterer den nuværende situation in hvert af de deltagende lande i forhold til lærer, elev og andre interessenters krav og behov. Rapporten præsenterer ligeledes en analyse of nuværende aktiv- læringsfremgangsmåder i gymnasier og erhvervsskoler.

Portugal Italien Grækenland Spanien
Danmark England Tyrkiet

Output 1. Aktiv Lærings Metode

Det følgende dokument præsenterer definitionen af en valid og reproducerbar aktiv PBL læringsmetode, baseret på IKT værktøjer og hvordan det kan anvendes i gymnasier og erhvervsskoler. Det adresserer tre forskellige niveauer: the institutionelle, det pædagogiske og det teknologiske. The første niveau relaterer sig til udviklingen af guidelines for skoleledere til systematisk at anvende aktiv læring på deres skoler, det andet niveau relaterer den pædagogiske support til lærere og den indvirkning det har på curriculum, og det tredje niveau relaterer sig til de tekniske krav til at understøtte det.

ADLES Aktiv Lærings Metode