Bu Fikri Çıktıda başka öğretmenler tarafından tekrar kullanılabilmesi için geliştirilen ve platforma entegre edilen bir dizi problem vardır.

Çıktı 3. Problemler

Aşağıdaki link direk olarak ADLES PDÖ Platformundaki problemler sayfasına götürmektedir.