Yenilenebilir enerji üretimi


Age Group: Over 14 | Resolution: Individual, Group
Duration: One to two hours, Two to four hours, More than four hours

Overview


Goals

Bu problemin ana amacı öğrencilerin daha çok yenilenebilir enerji kullanarak şehir için bir enerji besleme tasarımı yapmasıdır. Problem liseler için planlanmıştır. Öğrenciler özellikle rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjinin avantaj ve sınırlandırmaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ders genel olarak öğrencileri enerji problemi hakkında motive etmek ve enerji üretmek için alternatif yöntemler olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Ders planı problem temelli bir öğrenme yaklaşımını takip etmektedir. Önce öğrencilere bir senaryo-problem sunulur ve rüzgar ve güneş enerjisi kullanarak 4000 nüfuslu bir şehre enerji sağlamaları talep edilir. Bu problemi çözmek için temel etkileşim enerji üretmek için en iyi konumlara enerji tesislerini yerleştirmektir. Platformda genel olarak daha yüksek rakımlarda daha güçlü rüzgar alanları bulunduğu bilgisini vermektedir. Fakat güçlü rüzgar bulunan bütün yerlere gereken kablo ve yol çekmek mümkün değildir. Güneş çiftlikleri rüzgarın az olduğu yerlere yerleştirilebilir ve güneşe doğru otomatik olarak yönelirler. Öğrenciler güneş ve rüzgar tesislerini yerleştirmek için farklı konumları keşfetmekte özgürdür. Fakat rüzgar çiftliklerini bir yolun kenarına yerleştirmek ve ayrıca tesis ve şehir arasındaki bağlantıyı sağlamak için orografiyi keşfetmek faydalı olacaktır. Bunun için öğrenci platformu kısa bir süre kullandıktan sonra bölgeyi daha rahat konfigüre edebilecektir.

Learning Objectives

• Gerçek hayatta enerji beslemesinin önemini göstermek. • Yenilenebilir enerjilerin önemiyle ilgili farkındalık yaratmak, • Yenilenebilir enerjilerin temellerini, olumlu ve olumsuz yanlarını öğrenmek. • Gruplar halinde çalışmak. • Eldeki bütçe ve problemin çözümünü birleştirmek. Oyunun bütçe, mühendislik kuralları, nüfus arttırma aktiviteleri vb. genel çalışma prensiplerine ilaveten, deprem senaryosunda oyuncu yer altındaki yenilenebilir enerji üretimi üzerine çalışacak ve kirlilik yaratmayan bir kaynakla nüfus için yeterli enerji sağlamaya çalışacaktır.

Context

Öğrenci belediye başkanı rolünü oynamaktadır. Oyuncu zorluk seviyesini seçebilir. Yapılacak ilk iş enerji tesisleri için en iyi yerleri seçmektir. Rüzgar çiftlikleri yüksek yerlerde daha verimlidir. İkinci olarak, eldeki bütçeyi dikkate alarak kurulacak her türden tesisin sayısını optimize etmek gerekmektedir. Üçüncü olarak kuruluma başlamak ve tesisler etrafında yeni yollar inşa etmek gerekmektedir. Her tesis, trafo, ev vb. nesnenin çalışması için bir yolla temas etmesi gerekir. Fakat bütün şehir konumlarını birbirine bağlamak için tam bir trafik ağı inşa etmek gerekmez. Yalnızca alt seviyede oyuncunun hedefe oluşması için sınırsız bir süre vardır. Öğrenciden belirli bir süre ve mali sınırlandırmalar içerisinde depreme dayanıklı bir şehir kurması istenir. Faaliyette ücretsiz olarak ecity-project.eu/ adresinden indirilebilen eCity oyunu kullanılır. Bu oyun sınıfta ekipler halinde oynanabilir. Ekipler şehirde en fazla sayıda insan yaşatmak üzere yarışabilir. Oyun sırasında öğrenciler beklenmedik durumlarla karşılaşabilir. Bu gerçek hayata dair daha fazla düşünmelerini sağlar. Ayrıca öğrencilerin mali kaynakları ve süresi tükendiği için belirli sınırlar içerisinde çalışmayı öğrenirler.