Zar gelme ihtimalleri


Age Group: 12 to 14, Over 14
Resolution: Group | Duration: One to two hours

Overview


Goals

Zar atarken sayıların gelme ihtimalini ve standart sapma hesabını öğrenme. Zar atma sayısının standart sapmayla ilişkisini anlama. Beklenen zar gelme sonuçlarını simüle etme.

Learning Objectives

Öğrenciler zar gelme standart sapmasının nasıl hesaplayacağını bunun atılan zar sayısıyla ilişkisini öğrenir. Öğrenciler standart sapma formüllerini nasıl kullanacaklarını öğrenir ve bir sonraki zar atımını simüle edebilir.

Context

Basit bir zar kullanımı üzerinden Matematiksel ihtimaller hakkında bilgi edinilir. Bu istatistik, standart sapma ve sonuç sayısının temelidir.