Det overordnede mål med ADLES er at forbedre kvaliteten i uddannelser ved at give mere motiverende, stimulerende og effektive læringsmæssige sammenhænge. Eleverne forberedes bedre på deres fremtidige akademiske og professionelle liv ved at få mulighed for aktivt at udvikle nødvendige personlige og sociale kompetencer. Konsortiet vil arbejde sammen med og forberede lærere til at indarbejde aktive læringsmetoder baseret på PBL (Projekt / Problem) med støtte af digitale værktøjer (spil, simuleringer og kommunikation), der giver eleverne mulighed for at eksperimentere, samarbejde og kommunikere i et udvidet og multinationalt læringsmiljø. Projektet vil primært henvende sig til tekniske, matematiske og ingeniørvidenskabelige fag og derfor tackle middelmådige præstationer inden for disse områder.

Projektet skal udvikle strategier for at integrere nye og innovative læringsmetoder, der sikrer mere velforberedte, aktive, selvstændige, innovative og risikovillige studerende med selvtillid; at fremme bedste praksis og ekspertiseudveksling imellem partnere; at udvikle nye og innovative måder at bruge IKT på i uddannelsen og især at finde nye måder at motivere eleverne, at give dem kompetencer i kreativitet og innovation, at styrke problemløsning, at udvikle teamwork og samarbejdsfærdigheder og generelt at forbedre effektiviteten af skoleuddannelsen.

Som konkrete resultater vil projektet frembringe:
– En valideret aktiv læringsmetode ved hjælp af Projekt / Problembaseret Læring til gymnasier og erhvervsskoler
– En online PBL platform, der understøtter denne metode gennem produktion, opbevaring, deling og genbrug af problemer og udfordringer, der skal bruges. Platformen vil også organisere processen med at etablere en PBL-proces ved at lede lærerne gennem alle stadier af metoden og give mulighed for en multinational problemløsningsproces i et samarbejde;
– En vifte med 36 problemer baseret på simuleringer og spil integreret i platformen med de dertilhørende pædagogiske retningslinjer, der viser, hvordan man bruger PBL-platformen. Disse problemer kan konfigureres og tilpasses, for eksempel for at afspejle virkelige situationer. Konsortiet vil producere 12 af disse problemer, og så vil involverede lærere og studerende skabe mindst 24 andre udfordringer;
– En række øvelser, der motiverer og forbereder lærere til implementering af PBL gennem ADLES platformen;
– Nogle retningslinjer og en tjekliste, som skolerne kan bruge til systematisk at anvende Active Learning i deres undervisning.

Som et supplement vil projektet producere adskillige ledelses- og formidlingselementer (rapporter, plakater, flyers, websider, konferenceartikler, nyhedsbreve osv.), der også vil formidle information om aktiv læring og problem / projektbaseret læring