Το παραδοτέο περιλαμβάνει την πλατφόρμα ADLES PBL με ολοκληρωμένα εργαλεία όπως είναι τα προβλήματα, τα σοβαρά παιχνίδια, οι προσομοιώσεις και τα εγχειρίδια υποστήριξης και οδηγίες για εκπαιδευτικούς και άλλους χρήστες.


Παραδοτέο 2. Ανάπτυξη Εργαλείων και ΠηγώνΤο

παρακάτω έγγραφο παρουσιάζει τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και τις πηγές που εξετάστηκαν για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ADLES PBL.

ADLES Ανάπτυξη Εργαλείων και ΠηγώνΤο

Παραδοτέο 2. Σχεδιασμός πλατφόρμαςΤο

παρακάτω έγγραφο παρουσιάζει τον σχεδιασμό της πλατφόρμας ADLES PBL μέσω των σεναρίων των χρηστών, σύμφωνα με την ανάπτυξη μεθοδολογιών που βασίζεται στον ευέλικτο σχεδιασμό.

ADLES Σχεδιασμός πλατφόρμαςΤο

Παραδοτέο 2. Πλατφόρμα ADLES PBL

παρακάτω σύνδεσμος σας οδηγεί στην πλατφόρμα ADLES PBL.

Πλατφόρμα ADLES PBL