Bu çıktı problemler, oyunlar, simülasyonlar, öğretmenler ve diğer kullanıcılar için kılavuzlarla birlikte ADLES Probleme Dayalı Öğrenme Platformudur.


Çıktı 2. Geliştirme Araç ve Kaynakları

Aşağıdaki belge ADLES PDÖ Platformunun geliştirilmesi için kullanılan araç ve kaynakları içermektedir.

ADLES Geliştirme Araç ve Kaynakları

Çıktı 2. Platformun Tasarımı

Aşağıdaki belge ADLES PDÖ platformunun, Yazılım geliştirme metodolojilerine göre, kullanıcı hikayeleri üzerinden tasarımını göstermektedir.

ADLES Platformun Tasarımı

Çıktı 2. ADLES PDÖ Platformu

Aşağıdaki link direk olarak ADLES PDÖ Platformuna götürmektedir.

ADLES PDÖ Platformu