Bu çıktı BİT araçları temelinde geçerli ve uygulanabilir bir aktif, PBL, öğrenme metodolojisi oluşturmuş ve bu metodolojisinin lise ve meslek liselerinde nasıl uygulanabileceğini açıklayan bir belge hazırlamıştır. Belge üç farklı seviyeyi ele almaktadır: kurumsal, pedagojik ve teknolojik. Kurumsal seviye aktif öğrenmeyi sistematik olarak kullanmaları için okul yöneticilerine kılavuzlar oluşturulmasıyla ilgilidir. Pedagojik seviye öğretmen ve uygulayıcılara destek sağlanmasıyla ilgilidir. Üçüncü seviye bunları destekleyecek teknolojik gerekliliklerle ilgilidir.


Çıktı 1. Aktif Öğrenme İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Bir Aktif Öğrenme Metodolojisi tasarlamak için öğrenme metodoloji ve araçları, öğretmen ve öğrenci ihtiyaçları ve metodolojiyi uygulayacak okul koşulları bağlamında var olan durumun kapsamlı bir analizini yapmak gerekliydi. Aşağıdaki raporlar öğretmen, öğrenci ve diğer paydaşların ihtiyaçları bağlamında katılımcı ülkelerin her birinde mevcut durumu sunmaktadır. Raporlar aynı zamanda lise ve meslek liselerindeki mevcut aktif öğrenme yaklaşımlarını analiz etmektedir.

Portekiz İtalya Yunanistan Ispanya
Danimarka İngiltere Türkiye

Çıktı 1. Aktif Öğrenme Metodolojisi

Aşağıdaki belge BİT araçları temelinde geçerli ve uygulanabilir bir aktif, PDÖ, öğrenme metodolojisini ve bu metodolojinin lise ve meslek liselerinde nasıl uygulanabileceğini açıklamaktadır. Üç farklı seviyeyi ele almaktadır: kurumsal, pedagojik ve teknolojik. Kurumsal seviye aktif öğrenmeyi sistematik olarak kullanmaları için okul yöneticilerine kılavuzlar oluşturulmasıyla ilgilidir. Pedagojik seviye öğretmen ve uygulayıcılara destek sağlanmasıyla ilgilidir. Üçüncü seviye bunları destekleyecek teknolojik gerekliliklerle ilgilidir.

ADLES Aktif Öğrenme Metodolojisi