ADLES projesinin genel amacı daha motive edici, uyarıcı ve etkin öğrenme ortamları sağlayarak eğitimin kalitesini artırmak, öğrencilerin kişisel ve sosyal becerilerini aktif bir şekilde geliştirmesini sağlamak ve onları gelecekteki akademik ve profesyonel hayata daha iyi hazırlamaktır. Proje Ortakları öğrencilerin geniş ve çok uluslu bir öğrenme topluluğunda deneyimler edinmesini, işbirliği yapmasını ve iletişim kurmasını sağlayan bazı dijital araçlar (oyunlar, simülasyonlar ve iletişim) içeren online bir platform kuracak ve Problem/Proje Temelli Öğrenme (PBL) ve aktif öğrenme yöntemleri kullanmaları için öğretmenlerle birlikte çalışacak ve onları hazırlayacaktır. Temel olarak Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) derslerini hedeflenecek ve bu alanlarda başarı artırılmaya çalışılacaktır.

Proje yenilikçi öğrenme yöntemlerini kullanmak için stratejiler geliştirecek, öğrencilerin daha hazırlıklı, aktif, otonom, kendine güvenen, yenilikçi ve risk alan bireyler olmasına katkıda bulunacak, iyi uygulamaların ve bilgilerin ortaklar arasında aktarılmasını teşvik edecek, eğitimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanılması için yeni yollar geliştirecek ve özellikle öğrencileri motive etmek için yeni yollar bulacak, yaratıcılık ve yenilikçilik anlamında öğrencilere yeni beceriler kazandıracak, problem çözme becerilerini güçlendirecek, ekip çalışması ve işbirliğini motive edecek ve genel olarak okul eğitiminin etkinliğini geliştirecektir.

Projenin somut çıktıları şunlar olacaktır:
– Liseler ve Meslek Liseleri için Problem/Proje Temelli Öğrenme yöntemini kullanan aktif bir öğrenme yöntemi ortaya konulacaktır;
– Bu yöntemi kullanılacak problemlerin oluşturulması, saklanması, paylaşılması ve yeniden kullanılmasıyla destekleyen online bir Problem Temelli Öğrenme (PBL) platformu kurulacaktır. Platform ayrıca öğretmenlere bütün aşamalarda kılavuzluk eden bir PBL ve çok uluslu ve işbirliğine dayanan bir problem çözme süreci ortaya koyacaktır;
– Platformda 36 adet simülasyon ve oyun ve ayrıca PBL platformunun nasıl kullanılacağını gösteren pedagojik kılavuzlar bulunacaktır. Platformda sunulan simülasyon ve oyunlarda öğrencilerin çözeceği problemler gerçek durumları yansıtmak üzere konfigüre edilebilir ve özelleştirilebilir olacaktır. Proje Ortakları bu problemlerin 12 tanesini oluşturacak, daha sonra öğretmen ve öğrenciler en az 24 problem daha oluşturacaktır;
– Öğretmenleri ADLES platformu üzerinden Problem/Proje Temelli Öğrenme (PBL) uygulamalarıyla motive eden ve hazırlayan bir dizi eğitim faaliyeti yürütülecektir;
– Okulların derslerde Aktif Öğrenme yöntemlerini sistematik olarak uygulamak üzere kullanabileceği bir dizi kılavuz yayınlanacaktır.

Tamamlayıcı olarak Aktif Öğrenme ve Problem/Proje Temelli Öğrenme hakkında bilginin yaygınlaştırılmasını sağlayacak olan ADLES projesi rapor, poster, broşür, web sitesi, konferans makaleleri, bültenler gibi çıktılar ortaya koyacaktır.